Undervisning

2 ledige pædagogstillinger

Ny elev på Esajasskolen

På Esajasskolen bliver eleverne undervist af lærere, der brænder for deres fag.

Vores mål er, at det enkelte barn oplever en tryg skolegang, hvor barnet bliver set i hverdagen, flytter sig og udvikler sig maksimalt fagligt, socialt og personligt. Vi tager afsæt i det enkelte barns formåen og tilstræber, at der er variation i elevernes undervisning

I 5.-9. kl medbringer eleverne deres egne computere. Disse anvendes i undervisningen til digitale læremidler mm. De mindre klasser har ligeledes adgang til skolens computere.

Skolens elever opnår rigtig gode resultater til Folkeskolens Afgangsprøver.

Esajasskolen søger to pædagoger fra august 2017 eller snarest efter.

Vi søger to pædagoger med en ansættelsesgrad på henholdsvis ca. 80% og på ca. 55%, som er villige til at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale. Du må se det som et aktiv at medvirke til at skabe trygge rammer og bidrage til at fremelske børnenes læringspotentiale fagligt såvel som socialt gennem målrettede initiativer i skolens SFO. Udover arbejdet i SFO skal du også regne med at indgå i skolens heltids-SFO fra 1. maj, når børnene rykker fra børnehaverne til skolens SFO. Denne gruppe af børn kalder vi Spirerne og dem planlægges der et særskilt forløb for i maj og juni inden skolestart i august måned.

Læs hele opslaget her

Overvejer du at få dit barn på Esajasskolen?

Vi har pt. (jan.17) en plads tilbage i den ene af vores 0. klasser. I er velkomne til at henvende jer til skolens kontor og få en snak. I kan også søge oplysninger her på hjemmesiden.

Der er i øjeblikket (jan.17) også enkelte ledige pladser på følgende klassetrin: 2.kl, 3.kl, 4.kl, 6.kl, 8.kl