Økonomi

I Danmark har vi en solid friskoletradition, som bl.a. betyder, at staten betaler det meste af skolens drift. Men friheden indebærer, at en del af udgiften må dækkes af forældrenes egenbetaling.

I løbet af skoletiden skal man regne med følgende udgifter til skolegangen:

Indskrivningsgebyr

Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på 500 kr. Disse penge går ubeskåret til støtte for familier, der har svært ved at betale skolepenge.

Skolepenge

Skolepenge i 2018/19 pr. måned i 11 måneder.

Begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betalingen af skolepenge.


0.-3. kl.:
kr. 1265,00 for 1. barn
kr. 910,00 for 2. barn
kr. 610,00 for 3. og efterfølgende børn.

4.-9. kl:
kr. 1485,00 for 1. barn
kr. 1110,00 for 2. barn
kr. 810,00 for 3. og efterfølgende børn.

Betalingsservice

Vi henstiller meget til at alle forældre betaler skolepengene via Betalingsservice. Derved sparer man indbetalingsgebyret og er sikker på at pengene automatisk bliver trukket på den sidste betalingsdag hver måned. Hvis manglende betaling medfører en rykker pålægges et gebyr på kr. 100,- pr. gang

I skolepengene er indregnet betaling for skolerejser i 5.,8. og 9.kl. samt hytteture i 3. og 7.

Søskenderabatten beregnes på den lave takst. Søskende defineres som børn, der bor på samme folkeregisteradresse.

Vi har mulighed for at hjælpe de hårdest trængte med økonomien via et mindre offentligt fripladstilskud, som kan søges hvert år i september for det efterfølgende kalenderår. Tildelingen sker væsentligst på grundlag af familiens indkomst.

Udmeldelse

Udmeldelse af skole og SFO skal ske skriftligt og med en måneds varsel til udgangen af en måned. Dog bliver elever i 9. kl automatisk udmeldt. Det samme gælder for SFO ved udgangen af 3. kl.

SFO

I 0.-3. klasse har man mulighed for at benytte skolens SFO. Læs mere her

Klassekasse

Til klassekassen betales max. 200 kr pr. barn pr. år.

Computer og lommeregner

Fra 6. kl. forventer vi at eleverne medbringer lommeregner TI 30 XB eller lignende samt bærbar computer. Læs mere om it i undervisningen

Udflugter & klassefest

I alle klasser er der udflugt og klassefest, som dækkes af klassekassen og direkte forældretaling. Beløbene er i udgangspunktet det samlede max. beløb for direkte forældrebetaling udover klassekassens bidrag

0.-3. kl

125 kr

5.-6. kl

150 kr

7.-9. kl

200 kr

 


Opdateret d. 07.01.2019