Esajasskolen søger en pædagog med stedfortræderfunktion til skolens SFO

Vi søger en pædagog med en ansættelsesgrad på ca. 80%, som kan fungere som stedfortræder i SFO´en. Med dette tiltag ønsker vi at styrke vilkåret for, at en god SFO kan blive endnu bedre. Som stedfortræder skal du være uddannet pædagog og du skal have lyst og evne til at indgå i en pædagogisk sparring med SFO-lederen og dernæst have lyst til at påtage dig enkelte administrative opgaver. I tilfælde af SFO-lederens fravær skal du være dennes stedfortræder.
Endvidere skal du være fagligt stærk og have interesse i at være med til at udvikle, forme og implementere institutionens pædagogiske profil. Du skal kunne trives med at være med til at skabe trygge rammer og bidrage til at fremelske børnenes læringspotentiale, fagligt såvel som socialt, gennem målrettede initiativer i skolens SFO. Vi lægger især vægt på, at du har lyst og evne til at igangsætte kreative aktiviteter.

Udover arbejdet i SFO skal du regne med at indgå i skolens heltids-SFO fra 1. maj, når børnene rykker fra børnehaverne til skolens SFO. Denne gruppe af børn kalder vi ”Spirerne”, og dem planlægges der et særskilt forløb for i maj og juni inden skolestart i august måned.

Endvidere forventer vi, at du kan tage aktivt del i skolens kultur med udgangspunkt i dens kristne værdigrundlag.

Er du uddannet pædagog med lyst til at indgå i rollen som stedfortræder, brænder for pædagogisk udvikling og kan se dig selv i denne stillingsbeskrivelse, så er du måske den pædagog/stedfortræder vi søger. Vi glæder os til at se en ansøgning fra dig.

Vi lægger vægt på, at du som ansøger:

 • Kan identificere dig med skolens kristne værdigrundlag og arbejde aktivt med på dette.

 • Er glad for børn, kan se potentialet hos den enkelte og arbejde ud fra et anerkendende princip.

 • Er engageret og villig til at indgå i et tæt arbejdsfællesskab – herunder teams med lærere og andre.

 • Er fagligt bevidst og har lyst til at arbejde differentieret med pædagogisk udvikling.

 • Har motivation og kompetencer til at igangsætte kreative processer.

 • Er kreativ og visionær med lyst til at blive udfordret.

 • Er ansvarsbevidst og god til at bevare overblikket.

 • Er struktureret, målrettet og fleksibel.

 • Kan opbygge positive relationer og rammesætte en god trivsel og udvikling for børn.

 • Har humor og er i besiddelse af et tålmodigt, åbent og imødekommende sind.

 • Kan tage initiativ, organisere og styre pædagogiske aktiviteter.

 • Har relevante it-kompetencer.

 • Har mod på at fungere som stedfortræder i SFO´en.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt, kristeligt og trygt menneskeligt fællesskab.

 • Et spændende job i nyere og gode bygningsmæssige rammer.

 • Et personale der trives og er indstillet på udvikling og samarbejde.

 • Gode muligheder for udvikling af personlige kompetencer

 • En tutorordning

 • Gode arbejdsforhold med fleksibilitet og indflydelse på eget arbejde.

 • Vi har en SFO med over 100 glade, dejlige, og livlige børn.

 • Vi har et tæt og positivt samarbejde med forældrene.

 • At kunne supplere arbejdet i SFO med eventuelle vikartimer.

Esajasskolen er en kristen friskole på evangelisk-luthersk grund med godt 240 elever fra 0. til 9. klasse, hvoraf mere end 100 elever er tilmeldt vores SFO. Der er i alt 33 ansatte for hvem engagement, åbenhed, humor og trygge rammer er vigtige begreber. Hos os behøver der ikke at være langt fra ide til virkelighed.

Endvidere har vi en dejlig aktiv forældreflok med hvem samarbejde er et nøgleord.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Dan Crillesen på tlf. 3632 1001 / 6061 0660 eller SFO-leder Jeanette Windfeld på tlf. 2285 8884. Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og Foreningen af Kristne Friskoler.

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest torsdag den 12. oktober kl. 12.00 og sendes til Esajasskolen, Kirkegade 14-18, 2650 Hvidovre eller på mail til [email protected]  Ansættelsessam-taler forventes at finde sted i uge 43.