Vi har 2 ledige stillinger:

En stilling, som lærer til et barselsvikariat fra 4.februar 2019 (ansøgningsfrist d.6.dec.)

og en stilling, som uuddannet pædagog fra 1.januar 2019 (ansøgningsfrist d.22.nov.)

Se begge opslagene herunder:

 

1. Lærer til barselsvikariat fra den 4. februar 2019.

Vi søger en lærer til et barselsvikariat på ca. 80-85 %, som er villig til at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale formentlig frem til et sted mellem efterårsferien og jul 2019.  
Du må se det som et aktiv at medvirke til at skabe trygge rammer og god læring for vore elever. Endvidere forventer vi, at du kan tage aktivt del i skolens kultur med udgangspunkt i skolens kristne værdigrundlag.

Vi har brug for en barselsvikar, som kan dække følgende fag inden for indskoling, mellemtrin og udskoling: 2.a i krd. og mu. – 6.b i mat. og 6.b/7.pigeidr. – 8. i krd., spec.mat. og 8./9. pigeidræt samt bidrage til projektopgaven i 8.kl. – 9. spec. mat. og også meget gerne i krd.
Hvis du stort set kan dække fagområderne med undtagelse af f.eks. pigeidræt - så hører vi meget gerne om, hvad du ellers kan byde ind med, hvis du kan identificere dig med vores værdier.

Vi lægger vægt på, at du som ansøger:

 • Kan identificere dig med skolens kristne værdigrundlag og arbejde aktivt med på dette.

 • Er glad for børn, kan se potentialet hos den enkelte og arbejde ud fra et anerkendende princip.

 • Er engageret og villig til at indgå i et tæt arbejdsfællesskab.

 • Brænder for dine fag og er fagligt dygtig.

 • Har relevante it-kompetencer med lyst til at udvikle disse.

 • Er kreativ og visionær med lyst til at udfordres.

 • Har humor og realistisk sans.

 • Er struktureret, målrettet og fleksibel.

 • Kan udøve klasseledelse - opbygge positive relationer og rammesætte et godt undervisningsmiljø.

 • Har et tålmodigt, åbent og imødekommende sind.

 • Viser initiativ, engagement og beslutsomhed.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt, kristeligt og trygt menneskeligt fællesskab.

 • Et spændende job i nyere og gode bygningsmæssige rammer.

 • Et personale der trives og er indstillet på udvikling og samarbejde.

 • Gode muligheder for udvikling af personlige kompetencer

 • En tutorordning

 • Gode arbejdsforhold med egen arbejdsplads og uden krav om daglig tilstedeværelse.

Esajasskolen er en kristen friskole på evangelisk-luthersk grund med 251elever fra 0. til 9. klasse, hvoraf mere end 100 elever er tilmeldt vores SFO. Der er i alt 32 ansatte for hvem engagement, åbenhed, humor og trygge rammer er vigtige begreber. Hos os behøver der ikke at være langt fra ide til virkelighed.

Endvidere har vi en dejlig aktiv forældreflok med hvem samarbejde er et nøgleord.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Dan Crillesen på tlf. 3632 1001/6061 0660. Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgninger skal være skolen i hænde senest torsdag den 6. dec. kl. 12.00 og sendes til Esajasskolen, Kirkegade 14-18, 2650 Hvidovre eller på mail til [email protected]  Ansættelsessamtaler finder sted i den efterfølgende uge – man vil få besked efter deadline for ansøgning, hvis man bliver indkaldt til samtale.


 

2. Uuddannet pædagog fra 1. januar 2019.


Vi søger en uuddannet pædagog/personlig assistance til en tidsbegrænset stilling fra 1. januar til og med 28. juni og med en ansættelsesgrad på 50%. Der kan blive mulighed for at forlænge den tidsbegrænsede stilling med endnu et år frem til sommeren 2020. Du skal være villig til at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale.  

Din primære opgave bliver dels at støtte en pige i indskolingen med sansemotoriske vanskeligheder samt at støtte en dreng i sløjd og håndarbejde på mellemtrinet med en mild grad af cerebral parese. Opgaven er, i et tæt samarbejde med elev, lærere og forældre samt skolens afd.leder, at fremme elevens personlige trivsel og udvikling i undervisningen i det sociale fællesskab. Udover din primære opgave vil der være mulighed for at varetage vikartimer i såvel skole som SFO.

Du må se det som et aktiv at medvirke til at skabe trygge rammer og bidrage til at fremelske børnenes læringspotentiale fagligt såvel som socialt gennem målrettede initiativer i skolehverdagen.

Endvidere forventer vi, at du kan tage aktivt del i skolens kultur med udgangspunkt i skolens kristne værdigrundlag.

Brænder du for at gøre en forskel for børn og kan se dig selv i denne stillingsbeskrivelse, så er du måske den medarbejder vi søger. Vi glæder os til at se en ansøgning fra dig.

Vi lægger vægt på, at du som ansøger:

 • Kan identificere dig med skolens kristne værdigrundlag og arbejde aktivt med på dette.

 • Er glad for børn, kan se potentialet hos den enkelte og arbejde ud fra et anerkendende princip.

 • Er engageret og villig til at indgå i et tæt arbejdsfællesskab – herunder teams med lærere og andre.

 • Er fagligt bevidst og har lyst til at arbejde differentieret med pædagogisk udvikling.

 • Er kreativ og visionær med lyst til at udfordres.

 • Er ansvarsbevidst og god til at bevare overblikket.

 • Er struktureret, målrettet og fleksibel.

 • Kan opbygge positive relationer og rammesætte en god trivsel og udvikling for børn.

 • Har humor og er i besiddelse af et tålmodigt, åbent og imødekommende sind.

 • Kan tage initiativ, organisere og styre pædagogiske aktiviteter.

 • Har relevante it-kompetencer.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt, kristeligt og trygt menneskeligt fællesskab.

 • Et spændende job i nyere og gode bygningsmæssige rammer.

 • Et personale der trives og er indstillet på udvikling og samarbejde.

 • Gode muligheder for udvikling af personlige kompetencer

 • En tutorordning

 • Gode arbejdsforhold med fleksibilitet og indflydelse på eget arbejde.

 • Vi har en SFO med glade, dejlige, livlige og modtagelige børn.

 • Vi har et tæt og positivt samarbejde med forældrene.

 • At kunne supplere arbejdet i SFO med eventuelle vikartimer.

Esajasskolen er en kristen friskole på evangelisk-luthersk grund med 251 elever fra 0. til 9. klasse, hvoraf mere end 100 elever er tilmeldt vores SFO. Der er i alt 32 ansatte for hvem engagement, åbenhed, humor og trygge rammer er vigtige begreber. Hos os behøver der ikke at være langt fra ide til virkelighed.

Endvidere har vi en dejlig aktiv forældreflok med hvem samarbejde er et nøgleord.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Dan Crillesen på tlf. 3632 1001 / 6061 0660. Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og Foreningen af Kristne Friskoler. Ansøgninger skal være skolen i hænde senest torsdag den 22. november kl. 12.00 og sendes til Esajasskolen, Kirkegade 14-18, 2650 Hvidovre eller på mail til [email protected]

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i den efterfølgende uge. Man vil få besked i uge 47 efter deadline for ansøgning, hvis man bliver indkaldt til samtale i uge 48.