Kristen skole - hvorfor?

I vores samfund overvældes vi af mange forskellige indtryk. Derfor er det nødvendigt, at børnene også bliver præsenteret for de kristne værdier. Vi må være bevidste om, hvilken ballast vi giver vore børn med i livet. Først og fremmest er det naturligt, at familien giver barnet ballast. Men mange forældre har brug for en hjælpende hånd til opgaven. Der kommer den kristne friskole ind som et godt tilbud.

Der er brug for et kristent alternativ til folkeskolen. Det skal ikke være en protest, men en fri skole, der giver eleverne andet og mere end folkeskolen. Vi har en grundlovssikret mulighed for at tilbyde den undervisning, vi synes er rigtig. Den mulighed er vi ikke flove over!

Vi påtvinger ikke børnene bestemte holdninger. Men vi håber på, at det de lærer og oplever på skolen vil få betydning for dem fremover. Børn og unge må have noget at forholde sig til. Måske overtager de ikke de værdier, vi står for, men de skal præsenteres for dem. Vi kan nævne ansvarlighed som et godt eksempel. Det er en vigtig egenskab at få lært alle unge. Det er en forudsætning for, at samfundet kan fungere. Vi tror, der er en sammenhæng mellem ansvarlighed og kristen livsførelse. De to ting er ikke lig hinanden. Men kristendommen skal udfordre til ansvarlighed. Måske er en kristen ikke mere ansvarlig end så mange andre, men man bliver i hvert fald udfordret til det på den kristne friskole.

Den kristne skole er:

  • Velkvalificeret og faglig dygtig undervisning
  • En dagligdag præget af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for barnet
  • God orden og disciplin
  • Opøvelse af eleverne i ansvarsbevidsthed over for individet, samfundet og den verden, Gud har skabt
  • Undervisning i overensstemmelse med Den danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse
  • Et fyldigt kendskab til Bibelen
  • Et tæt samarbejde med forældrene

Esajasskolen er en selvejende institution, oprettet af en kreds af kristne forældre i 1980. Esajasskolen drives efter gældende regler om statstilskud. Den del, staten ikke betaler, dækkes af forældrene ved skolepenge og gaver.
Esajasskolen er en lille skole med et spor på alle klassetrin, undtaget to. Vi lægger vægt på overskuelighed og tryghed. Derfor har vi ikke mere end 22 elever i klasserne.

Opdateret d. 30.6.2011