Mål og værdier

 

1. Esajasskolen er en kristen friskole - og ønsker at være kendt som dette.

Det betyder at:

 1. det kristne budskab og de kristne livsværdier er bærende for alt, hvad der foregår på skolen
 2. vi ønsker, at såvel børn som forældre møder det kristne budskab som det udtrykkes i den danske folkekirkes bekendelsesskrifter

2. Esajasskolen ønsker at udruste eleverne til fremtidens samfund

Det betyder at:

 1. vi vil tilbyde undervisning af høj faglig standard
 2. vi i samspillet med eleverne er med til at udvikle dem til selvstændige og reflekterende mennesker

3. Esajasskolen skal være et trygt og godt sted at være

Det betyder at:

 1. mobning ikke tillades
 2. der er en god og respektfuld omgangstone
 3. vi betragter alle børn som unikke og ligeværdige
 4. vi til stadighed arbejde med at udnytte og forbedre de fysiske rammer
 5. vi arbejder for at fremme elevernes sundhed

4. Esajasskolen vægter et tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Det betyder at:

 1. vi ønsker en høj grad af tillid mellem forældre og skole
 2. vi tilstræber et fyldestgørende informationsniveau

5. Esajasskolen ønsker at være en god og attraktiv arbejdsplads

Det betyder at:

 1. der er loyalitet i forhold til skolens grundlag og fælles fodslag i det daglige arbejde
 2. vi lægger vægt på en visionær, synlig og tillidsskabende ledelse
 3. vi lægger vægt på, at medarbejderne trives og værdsættes
 4. vi har særlig fokus på indslusning af nye medarbejdere
 5. vi vil sikre en fortsat udvikling af fagligheden på skolen

6. Esajasskolen ønsker at drive en god og velintegreret SFO

Det betyder at:

 1. det daglige arbejde drives i overensstemmelse med skolens kristne grundlag og øvrige værdier
 2. vi ønsker at videreudvikle børnenes sociale færdigheder
 3. vi tilstræber at give børnene en tryg og kreativ hverdag
 4. vi indgår i samarbejde med forældre og klasselærerne for at kunne styrke indsatsen for det enkelte barns trivsel

7. Esajasskolen ønsker et godt forhold til nærmiljø og lokalsamfundet

Det betyder at:

 1. vi lægger vægt på at være i dialog med naboer m.fl.
 2. vi lægger vægt på et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Læs detaljeret udgaveDownload detaljeret udgave som pdf

Opdateret d. 1.7.2011