Omsorgsplan

På Esajasskolen har vi en omsorgsplan, der træder i kraft når

  • En elev i klassen mister far/mor/søskende
  • Skolen mister en elev
  • Skolen mister en ansat

At børn rammes af sorg, kan vi ikke forhindre; men som skole føler vi et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret - ikke ladt alene med sorgen.

Vi vil som skole gerne være med til at ledsage barnet gennem sorgen i en åben dialog med hjemmet.

Det indebærer, at

  • det berørte hjem kontaktes af klasselæreren eller en anden af hjemmet kendt medarbejder hurtigst muligt
  • skolen markerer dødsfaldet ved en samlingsstund, hvor der synges en salme og bedes en bøn
  • øvrigre forældrene får et orienterende brev om dødsfaldet, idet omfang deres børn er berørte af situationen
  • det vil blive taget op i klasserne
  • repræsentanter fra skolen deltager ved begravelsen, hvis hjemmet ønsker det.

Også ved længerevarende livstruende sygdom i hjemmet og skilsmisse søger vi at være opmærksomme på den ekstra omsorg barnet har behov for.

Vi ønsker derfor, at I forældre kontakter klasselæreren og informerer om sådanne situationer.

Opdateret d. 1.7.2011