Forældredage på Esajasskolen

Generelt om forældredage

Forældredagene er forældrenes mulighed for at få en fornemmelse af, hvordan deres barn indgår i den daglige undervisning. Det tilstræbes, at der tilrettelægges 5 forældredage i løbet af skoleåret fordelt med en på hver af ugens fem dage.
I den forbindelse er der naturligt nok forventninger fra både forældre og lærere til disse dage. For at få det bedst mulige udbytte af forældredagene har både lærerrådet og forældrerådet forholdt sig til dette med nedenstående resultat.

Lærere og forældres indbyrdes forventninger

Forældrenes forventninger:

 • At læreren ved timens begyndelse melder tydeligt ud, hvis de ønsker forældrenes hjælp i timen og respekterer et evt. nej.
 • At læreren henvender sig senest dagen får, hvis man ønsker forældres aktive deltagelse til formidling af undervisning.
 • At vi siddende bagerst i lokalet - som "fluen på væggen" - kan få et reelt billede af den daglige undervisning.
 • At vi har fuld forståelse for, at skolen i visse situationer frabeder sig forældre i timerne - f.eks. hvis der er vikar på.

Lærernes forventninger:

 • At den afspejler hverdagen, dog med den undtagelse, at visse samtaler og prøver udsættes til en anden dag, for ikke at udstille eleverne.

Lærernes forventninger til forældrene:

 • At de er gæster.
 • At de er behjælpelige på forespørgsel.
 • At de refererer observationer til læreren og ikke til eleverne.
 • At de er stille i timerne
 • At man ikke medbringer mindre søskende
 • At de er tilstede fra begyndelsen af timen.
 • At de respekterer lærerens valg af stof.
 • At de henvender sig efter timen og ikke inde i klassen.
 • At de ikke blander sig i lærerafgørelser.
 • At de husker, at det ikke er skole-hjem-samtaler.
 • At de er "fluer på væggen."

Opdateret d. 1.7.2011