Børnehaveklassen

Målet med arbejdet i børnehaveklassen er at forberede barnet til den videre skolegang. Dette sker med tryghed og omsorg for hver enkelt barn.
Aktiviteter og samværsformer er valgt for at udvikle barnets sanser, sprog, motorik, oplevelse af - og forståelse for sig selv og sine omgivelser. Børnehaveklassen er også en forberedelse til at omgås og acceptere hinanden og få et kammeratskab med jævnaldrende, som skal følges ad hele skoleforløbet igennem.
Børnehaveklassens skema følger stort set skolens daglige rytme men er selvfølgelig tilpasset førskolebarnet. I løbet af en uge har vi bl.a dansk, matematik, kristendom, fri leg, sløjd, billedkunst og idræt
Et nyere tiltag er at sætte mere focus på det læseforberedende arbejde. Målet er, at barnet gennem sproglege mm. sikres kendskab til sprogets form, ord sætninger og bogstavernes lyde og således gøres parate til at modtage læseundervisning i 1. klasse. Derfor er der også et tæt samarbejde med lærerne og eleverne i 1. klasse.
 

Nye børn

Allerede i efteråret - næsten et år før barnet skal begynde i børnehaveklasse - sikrer skolen sig, at forældrene nu også fastholder tilmeldingen. Dette gør vi af hensyn til de mange, der står på venteliste for at få en plads i vores børnehaveklasse.
Den kommende børnehaveklasse bliver i april måned inviteret til en introduktionsdag på skolen sammen med forældrene. Og fra 1. maj kan børnene begynde i heltids-SFO

Forældrekontakt

Der bliver orienteret om vores arbejde ved et forældremøde i september/oktober måned. Der er også jævnlig skriftlig og mundtlig kontakt, især omkring de to årlige skole/hjem-samtaler.

Opdateret d. 1.7.2011