Timefordeling

gældende fra august 2014

Obligatoriske fag

Fag

0. kl

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

7. kl.

8. kl.

9. kl.

Børnehaveklasse

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk

 

11

10

9

7

7

7

7

7

7

Matematik

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Kristendom

 

2

2

2

1

2

2

2

2

2

Engelsk

 

1

1

2

2

3

3

3

3

3

Idræt

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Billedkunst

 

1

2

2

2

1

 

 

 

 

Musik

 

1

1

2

2

1

 

 

 

 

Natur/teknik

 

 

2

2

2

2

2

 

 

 

Historie

 

 

 

 

1

2

2

2

2

2

Håndarbejde

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Sløjd

 

 

 

 

 

2

3*

 

 

 

Tysk

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

Hjemkundskab

 

 

 

 

 

 

3*

3*

 

 

Fysik/kemi

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

Biologi

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

Geografi

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Klassens tid**

 

1

½

½

½

½

½

½

½

½

Angivet i lektioner pr. uge

Bemærkninger:

  • * Hjemkundskab i 6. og 7. klasse samt sløjd i 6. klasse er 3 lektioner i ½ år

  • ** Klassens time optræder i skemaeet som en ekstra time i et af klasselærerens fag (dansk eller matematik). Klasselæreren beslutter sammen med eleverne hvornår der bruges klassetid

Valgfag

  • Skolekor 1.-3. klasse

  • Skolekor 4.-9. klasse

  • International madlavning 8.-9. klasse

  • Boldspil 8.-9. klasse

  • Fransk 8.-9. klasse

  • Bageværksted 8.-9. klasse

De nævnte valgfag er oprettet i skoleåret 2014/15. Udbudet kan variere fra år til år.

Opdateret d. 05.12.2014