It i undervisningen

På Esajasskolen anvendes it som en naturlig del af undervisningen.

Som konsekvens heraf beder vi alle eleverne i 5.-9. kl om at medbringe deres egen computer til undervisningen.

 

IT-politik vedr. anvendelsen af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr


Vision:

At Esajasskolen er et sted, hvor alle elever trives, og hvor mangfoldige fællesskaber udvikles og dyrkes.

At Esajasskolen er et sted, hvor elever og lærere i fællesskab, gennem dialog, reflekterer over det gode liv og de gode relationer.

På den baggrund har vi forholdt os til anvendelsen af mobile enheder som følger:
 

Vedr. brug af Active Board (findes i 4.- 9. kl. og i fy/ke):

 • Klasseteamet beslutter om udstyret må benyttes – og til hvad. Det forudsættes, at udstyret anvendes etisk forsvarligt og at den praktiske håndtering af udstyret ikke medfører, at dette lider overlast eller forsvinder.
 • Indfries forudsætningerne for brug af udstyret ikke, træffer teamet beslutning om en karantæne. Forsvinder – eller beskadiges pennen eller tastaturet med forsæt/tankeløshed – medfører dette, at pågældende eller klassekassen må erstatte den beskadigede genstand. Alle penne og tastaturer er mærket med lokalebetegnelse.

Vedr. brug af mobiltelefoner og andre enheder i skoleregi:


Generelt: Skolens ude og fællesarealer er 100% analoge, med mindre der er tale om undervisning. Vi ønsker at mobile enheder er usynlige på fællesarealerne. 10-pausen er 100% analog.

Det er ikke tilladt for 0.kl. – 3.kl. at anvende mobiltelefoner og andre medbragte enheder fra man møder til man har fri – i så fald inddrages de. Læreren anvender skolens IT-udstyr i undervisningen i det omfang, det er ønskeligt.

Det er ikke tilladt for 4. – 6. klasse at anvende mobiltelefoner og andre enheder fra man møder til man har fri, med mindre andet aftales i lærerteamet. Læreren styrer brugen af enheder i undervisningen.

Det er tilladt for 7. – 9. klasse at bruge mobiltelefon i undervisningen (eller i klassen ved pauser), når blot følgende enkle regler overholdes – regler som også gælder for alle andre, der anvender udstyret.

 • Mobiltelefonen skal altid være sat på lydløs i timerne.
 • Mobiltelefonen er IKKE et redskab til konfliktløsning.
 • Hørbar musik SKAL tage hensyn til fællesskabet og må ikke sætte dagsordenen på andres bekostning.
 • Mobile enheder anvendes med omtanke og med udgangspunkt i den etik skolen udstikker.
 • Hvis telefoner (eller andet medbragt udstyr) benyttes i strid med reglerne, inddrages det i henhold til nedenstående sanktioner.

Endvidere: Mobile enheder medbringes på eget ansvar.

Procedure for inddragelse af mobiltelefoner og andet medbragt udstyr:

Ved inddragelse lægges udstyret på skolens kontor påført elevens navn, hvorefter dette noteres i skema i henhold til flg. procedure:

 1. gang:  Dato noteres – telefonen kan hentes efter skoletid.
 2. gang:  Dato noteres - eleven får en standardskrivelse med hjem fra kontoret, når telefonen hentes efter skoletid. Sedlen returneres i underskrevet stand – ligeledes på kontoret.
 3. gang:  Dato noteres - eleven får en standardskrivelse med hjem fra kontoret, når telefonen hentes efter skoletid. Sedlen returneres i underskrevet stand – ligeledes på kontoret.
 4. gang:  Dato noteres – eleven får en skrivelse med hjem, når telefonen hentes efter skoletid.   
            Hjemmet/elev indkaldes til samtale med skolelederen.                                               

    Udarbejdet i dialog med personalegruppen revideret jan. 18 + høring i elevråd og forældreråd i 17

Opdateret d. 20.03.2018