Karaktergennemsnit 2014/15

 

9. klasse FP9 FP10
Dansk Læsning 7,1 (18) - (0)
Dansk Retskrivning 8,5 (18) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 6,6 (18) - (0)
Dansk Mundtlig 8,0 (18) - (0)
Matematik Mundtlig - (0) - (0)
Matematik Færdigheder 7,4 (18) - (0)
Matematik Problemløsning 6,8 (18) - (0)
Engelsk Skriftlig - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 9,9 (18) - (0)
Tysk Skriftlig - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 7,0 (18) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig 5,5 (18) - (0)
Biologi Samlet - (0) - (0)
Geografi Samlet - (0) - (0)
Historie Samlet - (0) - (0)
Samfundsfag Samlet - (0) - (0)
Kristendom Samlet - (0) - (0)
Idræt Samlet - (0) - (0)
Idræt Praktisk/mundtlig 8,7 (18) - (0)
Obligatorisk opgave, 9. klasse 8,2 (18)

 

Overgang til anden uddannelse mv.

Følg linket herunder og læs om elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgangsfrekvens til anden uddannelse.

 

Link til undervisningsministeriets oversigt

 

Opdateret d. 4.7.2014