Undervisningsmiljøvurdering

Udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen på Esajasskolen er sket i samarbejde mellem skolens to undervisningsmiljørepræsentanter Celina Hammer Klentz og Mattias Ahmt Langemark samt arbejdsmiljørepræsentant David Thorngreen Sorth og arbejdsmiljøleder Mette Vithus Andersen.

Undervisningsmiljøet er kortlagt ved hjælp af Nationaltrivsel.dk som er et elektronisk spørgeskema udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og som er besvaret alle skolens elever i 0.-9. kl. Der er som supplement til UMV lavet en trivselsundersøgelse.
Undersøgelsen er foretaget i november 2017 og undervisningsmiljøvurderingen lavet i december 2017

Undervisningsmiljøvurdering for Esajasskolen (Åbner i ny fane)
 
 
 
Bilag:
 
UMV overbliksrapport 0.-3.kl. UMV 2017 (Åbner i ny fane)
 
UMV overbliksrapport 4.-9.kl. UMV 2017 (Åbner i ny fane)
 
 
Opdateret d. 19.12.17