Undervisningsmiljøvurdering

Udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen på Esajasskolen er sket i samrbejde mellem elevernes to undervisningsmiljørepræsentanter Naya Rechnitzer og Tobias Valsted samt skolens arbejdsmiljøudvalg bestående af Maria Aalling Jørgensen og Søren Gyes Høiberg.

Undervisningsmiljøet er kortlagt ved hjælp af "Termometeret", som er et spørgeskema udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).
Undersøgelsen er foretaget i marts 2014 og undervisningsmiljøvurderingen lavet i juni 2014

Undervisningsmiljøvurdering for Esajasskolen (Åbner i ny fane)
 
Bilag:
 
UMV overbliksrapport marts 2014.pdf (Åbner i ny fane)
 
Opdateret d. 1.10.2014