Forsikring

Skolens lærere fører tilsyn med eleverne i hele skoletiden. Skader, opstået ved almindelig leg og fx boldspil uden for undervisningen, dækkes normalt ikke af skolens forsikring. Computere, telefoner og andet som medbringes i skolen er heller ikke dækket af skolens forsikring. Vi opfordrer derfor forældre til at sørge for forsikringer, der kan dække skader af denne art.

Eleverne er ansvarlige for brug af skolens bøger, inventar og udstyr og skal erstatte beskadigelser, der ikke skyldes almindelig slitage.