Færdselsundervisning

I børnehaveklassen til og med 6. kl. modtager eleverne hvert år færdselsundervisning.I de større klasser kan emner i tilknytning til færdsel tages op, når der er anledning til det.
I børnehaveklassen arrangeres en Gå-prøve i samarbejde med politiet.
I 6. kl. tilbydes eleverne at deltage i en cyklistprøve, der dels består af en teoretisk prøve, som er obligatorisk og dels en praktisk prøve, hvor de viser, at de kan færdes sikkert på cykel i trafikken. De bedste til denne cyklistprøve går videre til en finaleprøve i politikredsen.