Klassekasse

En klassekasse findes i hver klasse. Den skal dække de udgifter, der kan opstå i forbindelse med klassens socialt prægede aktiviteter, fx hyggetimer, fornøjelsesture og klassefester.

Den enkelte elevs bidrag til klassekassen fastsættes efter aftale med forældrene på det ordinære forældremøde i efteråret. Det må ikke overstige kr. 200 om året for den enkelte elev. Klasselæreren er ansvarlig for opbevaringen af pengene og fører løbende regnskab således, at dette til enhver tid kan forevises forældrene på forlangende.

Ved skoleårets afslutning gøres regnskabet op. Er der penge til overs kan de overføres til næste skoleår eller udbetales med et lige stort beløb til de elever, der har overholdt betalingsbetingelserne.