Konfirmation

Vore elever kommer fra et meget spredt geografisk område. Derfor er det også meget forskelligt, hvilke kirkesogne, man hører til. Konfirmation foregår normalt i 8. klasse. Fra skolens side ønsker vi at stille elever og forældre frit, når man skal vælge, hvor man vil gå til præst og konfirmeres.
Men skolen har et tæt samarbejde sognepræst Henrik Laursen ved Vigerslev Kirke i Valby. Her foregår konfirmationsforberedelsen onsdag kl. 15.15. Hvis man benytter dette tilbud, er der normalt intet til hinder for, at man alligevel kan blive konfirmeret i en anden kirke.

Og så et par ord om "blå mandag". Dagen efter at man er blevet konfirmeret, kan man holde fri. Hvis man fx bliver konfirmeret en søndag, har man fri om mandagen. Men bliver man fx konfirmeret Kristi Himmelfartsdag, har man fri fredagen efter - og ikke om mandagen. Og det er kun den pågældende konfirmand, der har fri. Det er skolens holdning, at de øvrige i klassen skal have undervisning på blå mandage. Hvis konfirmanderne ønsker at være sammen med klassekammeraterne den dag, henstiller vi altså til, at det foregår efter skoletid.