Optagelse i kommende 0. klasse

 
Ønsker du dit barn optaget som elev på skolen, skal der udfyldes en optagelsesblanket som sendes til skolen sammen med et optagelsesgebyr på 500 kr. Hent og print blanketten Ansøgning om skolestart eller kontakt skolen og få blanketten tilsendt.

Når vi har modtaget blanketten, sender vi en bekræftelse på modtagelsen. Er optagelsesgebyret ikke indbetalt på giro, følger et girokort til indbetaling. Når gebyret er indbetalt, betragter vi ansøgningen som fuldt gyldig. Gebyret er et engangsbeløb, som ikke refunderes, uanset om barnet bliver optaget eller ej.

I forbindelse med indsendelse af optagelseblanketten orienterer vi om, hvorvidt barnet er optaget som elev eller skrevet på venteliste. I det sene efterår, forud for skolestart, sender vi en bekræftelse, hvor vi anmoder om en endelig accept af optagelse på skolen. Herefter kontakter vi de, der står på venteliste, såfremt der fortsat er ledige pladser.
 
CPR-nummer:
På ansøgningen skal både barnets og forældrenes cpr.nr. være påført, da vi er koblet til Folkeregistret via cpr.nr.

Begyndelsestidspunkt

Barnets skolegang begynder i 0. klasse i august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Er barnet født i 2009, starter undervisningspligten i august 2015. Er barnet født i 2010, starter undervisningspligten i 2016 osv.

Vi tilbyder at kommende elever kan begynde i førskole-SFO fra 1. maj. Det er et heldagstilbud som vi på Esajasskolen kalder Spirerne.

Afvigelser fra hovedreglen

Barnet kan blive optaget i børnehaveklassen allerede i det kalenderår, hvor det inden oktober fylder 5 år. Forældrene skal bede om dette, hvorefter der foretages en vurdering af barnet.

I kan som forældre anmode kommunen om udsættelse af undervisningspligten/ skolegangen, når det er begrundet i barnets udvikling. Reglerne på dette punkt håndteres forskelligt fra kommune til kommune, så kontakt skolen for at høre nærmere hvis det er aktuelt.


Opdateret d. 28.06.2018