Samling

Hver dag i slutningen af 2. time afholdes der samling på skolen. Tre dage om ugen i klasserne hvor læreren fx læser op fra en passende andagtsbog for børnene, der bedes fri bøn og Fadervor og synges forskellige kristne sange og salmer. To gange om ugen er der fællessamling, hvor en af skolens lærere, en klasse, sognepræst Henrik Laursen eller en fra ledelsen har samlingen. Samtidig giver det anledning til meddelelser til eleverne af forskellig slags.