Skolekor

På Esajasskolen har vi to skolekor. Det ene kor er for eleverne i 1. - 3. klasse og det andet for 4. - 9. klasse. Det er helt frivilligt, om man vil være med i kor. Tilmeldning sker umiddelbart inden sommerferien. Lille kor øver en time om ugen hele året. Store kor en time om ugen frem til jul.
Korene optræder ved forskellige lejligheder som: Julemarked, juleafslutning, påskeafslutning, sommerafslutning og ved skolens ugentlige samlinger. Store kor deltager også ved nogle arrangementer uden for skolen. I de senere år har vi fx gået 'Lucia' på Hvidovre Hospital.
Der stilles ikke nogle bestemte krav, for at man kan være med til kor; bare man har lysten til at synge og være med, er det fint.