Pædagogisk psykologisk rådgivning

 
Som forældre kan I kontakte PPR i Hvidovre , hvis jeres barns trivsel eller udvikling i skolen giver anledning til bekymring.
 
På Esajasskolen rettes henvendelse til:
 
Therese Wrisberg
Psykolog
PPR/Hvidovre Kommune
mobil direkte: 31 98 12 66