SFO

 

Hvem kan gå i SFO

Esajasskolens SFO er for skolens elever i 0.-3.kl.
Fra 1/5 desuden førskole-SFO for elever der er optaget i 0. kl. i det kommende skoleår (Spirerne)

 

Kontaktoplysninger

Telefon: 3632 1004
Leder af SFO Jeanette Windfeld træffes bedst 12.00-13.15 på tlf 3632 1003
Mail til SFO-leder

Åbningstid skoledage

 

Mandag - torsdag

7.00 - 8.10/9.45 og 12.10 - 17.00

Fredag

7.00 - 8.10/9.45 og 12.10 - 16.30

 

Betaling 2017/18

Betaling pr. måned i 11 måneder:

Fuldtid (over 12 timer)

1 230 kr

Deltid (1-12 timer)

830 kr


I opgørelsen af timer medregnes alle timer i SFO fra 7-9.45 og 12.10-17.00
Når to søskende begge er tilmeldt på fuldtid, betales 1 fuldtidstakst + 1 deltidstakst.

Har man en deltidsplads betales i ferieuger 25 kr/time udover 12 timer.
Skift mellem fuldtid og deltid sker ved at meddele det til skolen inden d. 1. i den foregående måned, hvor det skal gælde fra.

Prisen for førskole-SFO/Spirer er den samme som for en fuldtidsplads.
Der er ikke søskenderabat, når det ene barn går i førskole-SFO.

 

Åbningstid skolefridage 2017/18

 • Efterårsferien (uge 42)

 • Vinterferien (uge 7)

 • Påskeferien

 • Juleferien (21/12 + 22/12)

 • Sommerferien - Uge 27 (SFO åben)

 • Sommerferien - uge 31 (SFO åben fra d.30/7)

 

Mandag - torsdag

7.00 - 17.00

Fredag

7.00 - 16.30

Tilmelding til SFO på skolefridage er nødvendig

 

Følgende dage og uger holdes lukket i skoleåret 2017/18

 • Lørdag d. 25/11
 • Juleferien (27/12-2017 til 1/1-2018)
 • Fredag efter Kristi himmelfartsdag (11/5)
 • Tisdag d. 5/6 Grundlovsdag
 • Sommerferien (uge 28, 29 og 30 samt mandag d.30/7 i uge 31)

 

For gammel til SFO?

Går du i 4.klasse kan du benytte klubberne i kommunen.


Opdateret d. 24.05.2018