Medicinpolitik på Esajasskolen

Medicin

Medicin til børn bør fortrinsvis gives i hjemmet.

Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan skolen påtage sig at give børnene lægeordineret medicin. I så fald skal der foreligge en skriftlig instruktion, som forældrene formidler til skolen. Skolelederen er ansvarlig for at videregive den til personalet, der udleverer medicinen.

Smertestillende midler

Smertestillende midler udleveres ikke af skolen til eleverne med mindre, der har været en forudgående kontakt til hjemmet i hvert enkelt situation. Ved tilbagevendende tilfælde af ”forklarlige smerter” lægger skolen op til, at man selv medbringer smertestillende piller. Medbragte piller må aldrig uddeles til andre og indtagelse af samme sker på forældrenes ansvar.

Såfremt elever udtrykker behov for at få smertestillende midler, og disse ikke er medbragt, drøfter kontoret med elev og forældre, om eleven er i stand til at deltage i undervisningen – evt. med en smertestillende pille med accept fra hjemmet - eller bør hjemsendes. I tilfælde, hvor det aftales, at der udleveres smertestillende piller, vil dette altid kun dreje sig om Pinex eller Panodil, da disse præparater har færrest bivirkninger.

I tilfælde af, at man ikke får fat på forældrene, bliver der ikke udleveret smertestillende piller. Endvidere vil det kun være elever i 8. og 9. klasse, der har udgangstilladelse, som vil få lov at tage hjem, hvis det vurderes, at man ikke kan deltage i undervisningen. Alle andre elever bliver på skolen, til de har fri eller min. til, der har været kontakt til forældrene.
 

                                                                                                                      Godkendt januar 2017
                                                                                                                                Har været behandlet i  forældrerådet